Dotacja celowa przekazana przez miasto na renowację zabytkowego kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej

Zabytkowy, mający ponad stulecie, kościół pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej, stanowiący jeden z najważniejszych punktów zabytkowych w mieście, został objęty dotacją celową przekazaną przez miasto w celu przeprowadzenia niezbędnych prac konserwatorskich. Decyzję o przyznaniu środków finansowych radni miejscy przyjęli jednomyślnie.

Podczas LXXXVII obrad Rady Miasta, które odbyły się 30 listopada, radni debatowali i podejmowali uchwałę dotyczącą przekazania środków z budżetu miasta na pokrycie kosztów prac konserwatorskich. Zadaniem jest wykonanie remontu, rekonstrukcji i renowacji północnej elewacji kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej położonego w Kochłowicach, dzielnicy Rudy Śląskiej.

Łukasz Urbańczyk, miejski konserwator zabytków, wyjaśniał podczas sesji, że miasto Ruda Śląska uzyskało fundusze z Programu Rządowego na odbudowę zabytków. Dotacja celowa została przyznana dla kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej, pokrywając 98% kosztów planowanej inwestycji, co zaowocowało przyjęciem uchwały.

Planowany czas realizacji prac wynosi dwa lata – 2024 i 2025 rok. Roczne dofinansowanie wynosi 650 tysięcy złotych, a wkład własny to suma 26 tysięcy złotych. Uchwała zyskała jednomyślne poparcie radnych – wszyscy 23 członkowie Rady Miasta zagłosowali za jej przyjęciem.

Kościół pw. Trójcy Przenajświętszej to neoromańsko-neogotycka budowla, która powstała w latach 1900-1902 jako trzynawowa konstrukcja na planie krzyża łacińskiego. Autorem projektu świątyni był Ludwig Schneider z Wrocławia, a konsekrację wykonano 17 października 1902 roku.