Bezpodstawna interwencja policji

Jak informuje policja w Rudzie Śląskiej coraz częściej zdarza się, że mieszkańcy lokalnej społeczności wzywają niepotrzebnie służby mundurowe na interwencję.

Jeżeli takie sytuacje będą się notorycznie powtarzać i okaże się, że policja przyjeżdża na miejsce zdarzenia niepotrzebnie będą nakładane kary pieniężne na obywateli.

Wszystko zostało dogłębnie opisane na mocy ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń, osoby, które w sposób nieodpowiedzialny dzwonią na numer 997 lub 112 i wzywają policję popełniają wykroczenie zagrożone karą aresztu lub ograniczenia wolności, a od niedawna także i grzywny do 1500 zł.

Należy pamiętać o tym, że czasem poprzez nasze „widzimisię” lub błahy konflikt domowy policja może po prostu w dane miejsce nie dojechać na czas i nie zdążyć np. do wypadku. Miejmy także na uwadze dobro innych ludzi. Pamiętajmy, że nie jesteśmy sami na tym świecie.