Bezpieczne zimowe podróże: szczegółowe kontrole autobusów w Rudzie Śląskiej

Na skutek zbliżających się ferii zimowych, funkcjonariusze służby ruchu drogowego w Rudzie Śląskiej intensyfikują działania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa osób wybierających się na zimowy odpoczynek. Szczególna uwaga skierowana jest na autobusy oraz kierowców przewożących dzieci i młodzież do miejsc zimowego wypoczynku. Wszystkim uczestnikom ruchu drogowego przypominamy o wzmożonym natężeniu ruchu na głównych trasach prowadzących do popularnych miejsc turystycznych. Dołączony załącznik zawiera listę punktów kontroli autokarów na terenie województwa śląskiego oraz w całym kraju, wraz z numerami telefonów, które można wykorzystać do uzyskania dodatkowych informacji na temat kontroli.

Przeprowadzanie kontroli pojazdów podczas ferii zimowych jest jednym z kluczowych zadań policjantów służby ruchu drogowego. Ich celem jest zapewnienie maksimum bezpieczeństwa wszystkim podróżującym przez nasze województwo do ośrodków wypoczynkowych i kurortów zimowych. W tych okresach obserwujemy znaczny wzrost liczby autobusów przewożących dzieci i młodzież do miejsc wypoczynku.

Przez cały czas trwania ferii zimowych policjanci będą szczególnie dbać o przestrzeganie ograniczeń prędkości oraz egzekwować przepisy ruchu drogowego. Kierowcy naruszający te przepisy mogą spodziewać się surowych konsekwencji. W ramach wzmożonych kontroli drogowych, funkcjonariusze skrupulatnie sprawdzą stan trzeźwości kierowców, techniczny stan pojazdów oraz prawidłowość przewożenia dzieci. Kontrole te będą miały miejsce nie tylko na głównych trasach, ale również bezpośrednio w miejscach wypoczynku.

Organizatorzy wyjazdów zimowych dla dzieci i młodzieży mogą skorzystać z możliwości przeprowadzenia przez policję kontroli technicznej autokaru i sprawdzenia kondycji psychofizycznej kierowcy przed rozpoczęciem podróży. Aby tego dokonać, odpowiednią jednostkę Policji należy powiadomić o planowanej kontroli z kilkudniowym wyprzedzeniem.

Podczas zgłaszania takiej chęci, konieczne jest podanie następujących informacji:
– data i godzina wyjazdu,
– liczba autobusów.