"Akcja Prędkość": Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach poprzez kontrolę prędkości przez policję

W dzisiejszym dniu, w całym regionie funkcjonariusze policyjni przeprowadzają kontrolne i prewencyjne działania pod nazwą „Prędkość”. Głównym celem tych działań jest wymuszanie na kierowcach przestrzegania określonych limitów prędkości. W te wysiłki zostaną również zaangażowane policyjne grupy SPEED, które mają za priorytet zapobieganie niebezpiecznym sytuacjom drogowym.

Podczas operacji „Prędkość”, policjanci będą monitorować prędkość pojazdów na drogach zarówno w sposób statyczny jak i dynamiczny. Wykorzystują do tego radiowozy z wideorejestratorami, skupiając się szczególnie na miejscach, gdzie najczęściej dochodzi do wypadków drogowych spowodowanych nadmierną prędkością. Szczególna uwaga poświęcona będzie rejonom przejść dla pieszych, które są często miejscem takich incydentów.

Jednym z głównych celów policyjnych grup SPEED jest przeciwdziałanie nieodpowiednim zachowaniom na drogach, w tym przekroczeniom dopuszczalnej prędkości. Nieprzystosowanie prędkości do aktualnych warunków na drodze jest bowiem główną przyczyną wypadków drogowych o tragicznym skutku. Z tego powodu, apelujemy do wszystkich kierujących o przestrzeganie dozwolonych limitów prędkości oraz o zwiększoną ostrożność w miejscach, gdzie jest to szczególnie wymagane przez przepisy ruchu drogowego i zdrowy rozsądek.

Bezpieczeństwo na drogach jest nierozerwalnie powiązane z przestrzeganiem obowiązujących przepisów, w tym limitów prędkości, przez kierowców. Bezpieczna prędkość to taka, która jest dostosowana do natężenia ruchu, warunków atmosferycznych, stanu nawierzchni i oczywiście do umiejętności samego kierowcy. Dbajmy więc o nasze bezpieczeństwo i bezpieczeństwo innych uczestników ruchu drogowego.