Ruch uliczny na 1 Maja utrudniony z powodu napraw

Począwszy od dnia dzisiejszego, mieszkańcy Rudzkiego doświadczą pewnych trudności na ulicy 1 Maja. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez lokalny magistrat, od 25 czerwca aż do 5 lipca, w pobliżu gazowni na wspomnianej ulicy, pojawią się przeszkody dla kierowców. Te obejmują chwilowe zwężenia pasa ruchu oraz okresowe zamknięcia drogi, które są bezpośrednio związane z planowanymi pracami konserwacyjnymi.

Prace remontowe mają na celu odnowienie nawierzchni drogi oraz dokonanie napraw w infrastrukturze drogowej na ulicy 1 Maja. To składa się na szereg działań mających na celu poprawę warunków jazdy na tej ważnej arterii miejskiej. W związku z tym, kierowcy powinni być przygotowani na ewentualne opóźnienia i możliwość skorzystania z objazdów.