Przy ulicy Bankowej powstają dwa nowe bloki. Na jakim etapie są prace?

Od dłuższego czasu trwa budowa dwóch nowych bloków przy ulicy Bankowej w Rudzie Śląskiej. Będą to dwa niemal bliźniacze bloki, które będą należały do miasta. Nowe obiekty mieszkalne będą dysponowały 56 mieszkaniami, które będą liczyć od 46 do 52 metrów kwadratowych.

Nowe lokale mieszkalne przy ulicy Bankowej – kiedy będą dostępne?

Przypomnijmy, że początek prac przy budowie dwóch bliźniaczych bloków przy ulicy Bankowej nastąpił w styczniu 2022 roku. To właśnie wtedy rozpoczęły się prace budowlane. W ostatnim czasie w sprawie tej inwestycji wypowiedział prezydent Rudy Śląskiej, a więc Michał Pierończyk. Na ten moment inwestycja przebiega zgodnie z planem. Zakończono roboty konstrukcyjne, a także zakończono murowanie ścian nośnych. Zakończono także prace przy stropach żelbetowych, a prace przy więźbie dachowej są już prowadzone.

Tak dobry postęp prac, który jest zgodny z harmonogramem pozwala sądzić, że obydwa bloki mieszkalne zostaną oddane do użytku zgodnie z planem, a więc jesienią tego roku. Warto dodać, że łączny koszt tej inwestycji to prawie 20 milionów złotych. W ramach tej kwoty jedynie część środków pochodzi z budżetu miasta, bowiem 11,2 milionów złotych pozyskano z bezzwrotnej dotacji z Banku Gospodarstwa Krajowego, a ponad 1 milion złotych pozyskano z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.