Podsumowanie ósmej kadencji Rady Miasta Ruda Śląska: liczby, osiągnięcia i wyzwania

Kadencja 2018-2024 w Radzie Miasta Ruda Śląska dobiegła końca. W ciągu tego okresu, Rada zebrana była na 92 sesjach, podczas których radni podjęli 1193 uchwały i przeprowadzili 552 posiedzenia stałych komisji. Ostatnia sesja tej kadencji miała miejsce w czwartek, 25.04.

Podczas ósmej kadencji Rada Miasta zebrała się na 92 sesjach, z czego 24 były nadzwyczajne i zwołane na wniosek prezydenta miasta lub grupy radnych. Dodatkowo, 6 czerwca 2019 r., na szczeblu lokalnym zorganizowano uroczystą sesję, upamiętniającą 60-lecie utworzenia Rudu Śląskiego jako miasta o obecnych granicach. Kazimierz Myszur, przewodniczący Rady, podziękował wszystkim radnym za ich pracę i współpracę przez ostatnie pięć lat. Przypomniał również, że w kwietniu 2020 r., ze względu na pandemię, sesja Rady Miasta została po raz pierwszy przeprowadzona zdalnie.

Prezydent miasta Michał Pierończyk podkreślił, że kadencja 2018-2024 była czasem wyjątkowych wyzwań, takich jak zmiany prawne ograniczające dochody samorządów, pandemia czy skutki konfliktu Rosji z Ukrainą. Przyznał, że pomimo wielu trudnych i gorąco dyskutowanych kwestii, celem radnych zawsze było znalezienie najlepszych rozwiązań dla miasta i jego mieszkańców.

Podczas kolejnych sesji Rada Miasta przyjęła 1193 uchwały dotyczące m.in. budżetu miasta, opieki zdrowotnej, infrastruktury i ochrony środowiska, edukacji, sportu i kultury czy nazewnictwa ulic i rond. Nie zabrakło również tematów związanych z sytuacją finansową i kadrową spółek gminnych oraz gospodarką odpadami komunalnymi na terenie miasta.

W trakcie ósmej kadencji, Rada Miasta wyróżniła kilka osób tytułem „Honorowego Obywatela Miasta Ruda Śląska”, a także „Zasłużony dla Miasta Ruda Śląska”. Wśród laureatów znaleźli się ks. dr Henryk Bolczyk, Leon Stefański, Jan Szołtysik oraz Jan Wyżgoł.

Rada Miasta powołała 10 stałych komisji, które odbyły łącznie 552 posiedzeń. Pierwsze posiedzenie odbyło się 23 listopada 2018 r., podczas którego radni wybrali na przewodniczącą Aleksandrę Skowronek. Gdy w 2022 r. objęła ona stanowisko zastępcy prezydenta miasta, przewodniczącym Rady został Kazimierz Myszur.

Podczas ósmej kadencji, Rada Miasta patronowała nad wieloma turniejami, uroczystościami jubileuszowymi i konkursami organizowanymi przez miejskie placówki oświatowe. Radni wspierali także działania Młodzieżowej Rady Miasta, nad której nowym statutem pracowano od 2022 r., a który został przyjęty w roku następnym. Kadencja zakończyła się 30 kwietnia 2024 r.