Planowana budowa spalarni śmieci w Rudzie Śląskiej przez Węglokoks

Od dłuższego czasu pojawiają się informacje na temat planów budowy instalacji do termicznego przetwarzania odpadów, znanego również jako spalarnia śmieci, w Rudzie Śląskiej. Mimo wieloletnich rozmów, do tej pory projekt ten nie doczekał się realizacji. Obecnie jednak wszystko wskazuje na to, że prace budowlane zostaną wkrótce rozpoczęte, a firmą odpowiedzialną za ich prowadzenie będzie Węglokoks.

Intensyfikacja dyskusji na temat budowy spalarni nabrała tempa w lutym tego roku, kiedy Grupa Węglokoks oraz prezydent Michał Pierończyk ujawnili swoje plany. Przewiduje się, że blok energetyczny napędzany odpadami powstanie w obszarze pomiędzy ulicami Noworudzką i Szyb Mikołaj, blisko Zespołu Elektrowni Przemysłowych Carbo Energia. Choć pierwsze rozmowy na ten temat miały miejsce już w 2017 roku, różne okoliczności opóźniły wykonanie projektu.

Starania o realizację inwestycji podjęła spółka Węglokoks Energia ZCP, kierując wniosek do miasta. Władze miejskie odpowiedziały na to rozpoczęciem konsultacji dotyczących zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Chodzi o tereny oznaczone numerami geodezyjnymi: 470, 484, 488, położone w okolicy alei Rodziny Gurtlerów i ulicy Szyb Walenty.

Decyzję o wydaniu pozwolenia na rozbudowę Elektrociepłowni Mikołaj w Rudzie Śląskiej o dodatkowy blok energetyczny zasilany paliwem alternatywnym podjął prezydent Chorzowa 2 czerwca 2022 roku. Mieszkańcy Rudy Śląskiej mają jeszcze możliwość zapoznania się z projektem planu miejscowego i zgłaszania swoich uwag.

Zgodnie ze słowami prezydenta, teren przeznaczony na realizację inwestycji jest zgodny z ustaleniami planu miejscowego obowiązującego od 2006 roku i umożliwia budowę urządzeń oraz obiektów ciepłowniczych, w tym produkcji energii z odpadów – za wyjątkiem parametrów wysokościowych, które będą uregulowane w procesie zmiany planu miejscowego.

Rzecznik prasowy magistratu w Rudzie Śląskiej podkreślił, że do chwili obecnej nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące projektu planu miejscowego. Termin na zgłoszenie ewentualnych zastrzeżeń upływa 22 sierpnia.