Kara dla popularnej sieci odzieżowej

Bardzo znana sieć sklepów marki H&M dostanie wysoką karę pieniężną za inwigilację swoich pracowników.

Grzywna jest bardzo wysoka wynosi 35 milionów euro. Wszystko zaczęło się za granicą u naszych zachodnich sąsiadów. To właśnie w Niemczech ustalono, że marka H&M od 2014 roku zbyt inwigilowała swoich pracowników. Głównym powodem inwigilacji, która skupiała się także na prywatnym życiu pracowników była rozmowa pracownika z przełożonym zaraz po powrocie np. z urlopu. Warto zauważyć, że tego typu ingerencja w sprawy dotyczące przekonań religijnych, czy politycznych, oraz orientacja seksualna to tematy intymne. Nie powinno się ich poruszać nawet przypadkiem na forum, a co gorsze wyśmiewać cudze poglądy.

Niemiecki urząd, że niektórzy szefowie i kierownicy za mocno ingerowali w życie ludzi poza pracą. Kierownictwo skłonne było zapłacić swoim pracownikom większe wynagrodzenie, niestety sprawa nabrała dużego obrotu i trafiła znaczniej dalej.

Jak powszechnie wiadomo istnieje coś takiego jak RODO i to właśnie tutaj zapisane są nie tyle obowiązki co prawa i ochrona danych pracowników. Prawa pracownika nie powinny być przede wszystkim ograniczane. Niektóre osoby, które padły niepowołanym działaniom ze strony pracodawcy zmagają się obecnie z problemem depresji. Warto zauważyć, że pracodawca powinien być delikatny w przekazie słownym. Depresja to choroba duszy. Nie powinno się ingerować w życie prywatne. Jeżeli skupiamy się na życiu zawodowym przekonania polityczne, czy wyznaniowe powinny być po prostu respektowane, nie negowane.