Działania "Bezpieczny pieszy" przeprowadzone przez rudzką policję: liczne wykroczenia ujawnione

W czwartek na terenie Rudzkiej metropolii, funkcjonariusze policji przeprowadzili kampanię bezpieczeństwa drogowego pod hasłem „Bezpieczny pieszy”. Celem tej inicjatywy było zwrócenie uwagi na sposób, w jaki kierowcy traktują pieszych, a także na ewentualne naruszenia przepisów ruchu drogowego przez samych pieszych. Podczas realizacji tych działań, stróże prawa wykryli łącznie 67 wykroczeń, z których 13 zostało popełnionych przez pieszych.

Kierowcy i piesi muszą pamiętać, że przestrzeganie przepisów ruchu drogowego jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom dróg. Zasady muszą być respektowane, a rozsądek i ostrożność to nasze największe atuty w unikaniu wypadków mogących doprowadzić do kalectwa czy nawet utraty życia. Bezpieczeństwo na drodze to wspólna odpowiedzialność wszystkich uczestników ruchu.

W ramach czwartkowych działań „Bezpieczny pieszy”, policja ujawniła 13 przypadków łamania prawa przez pieszych. Najczęściej chodziło o nieprzestrzeganie przepisów dotyczących przechodzenia przez jezdnię w niedozwolonym miejscu czy podczas gdy na sygnalizatorze świeciło się czerwone światło. Oprócz tego, rudzcy policjanci ujawnili także dodatkowe 54 wykroczenia popełnione przez osoby kierujące pojazdami. Najczęściej były to przypadki przekraczania dozwolonej prędkości w pobliżu przejść dla pieszych.

Wśród zidentyfikowanych wykroczeń nie zabrakło również tych poważniejszych, takich jak wyprzedzanie innego pojazdu przed i na przejściu dla pieszych. Aż osiem takich incydentów odnotowano podczas czwartkowej akcji. Warto przypomnieć, że za tego typu wykroczenie grozi wysoka grzywna w kwocie 1500 złotych. Apelujemy zatem ponownie – bezwzględne przestrzeganie przepisów ruchu drogowego jest koniecznością! Dbajmy o nasze bezpieczeństwo! Pamiętajmy, że w konfrontacji z pojazdem, pieszy zawsze jest w gorszej sytuacji.